【ประกาศ】6:00-9:00 16 สิงหาคม ประกาศการเก็บรักษาของเกม

ผู้เล่นที่รักทุกคน

 

เพื่อที่จะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ปกติ ทีมงานตัดสินใจที่จะปิดและเก็บรักษาเซิร์ฟเวอร์

S1-15  6:00-9:00 16 สิงหาคม  ทางทีมงานเราขอโทษที่นำมาความไม่สะดวกต่อผู้เล่น

กรุณาให้คุณผู้เล่นเข้าใจด้วยนะครับ!

 

                                                                             ทีมงาน COS

                                                                                2013.8.15