【ประกาศ】7:00-9:00 10 กรกฎาคม ประกาศการเก็บรักษาของเกม

ผู้เล่นที่รักทุกคน

 

เพื่อที่จะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ปกติ ทีมงานตัดสินใจที่จะปิดและเก็บรักษาเซิร์ฟเวอร์  S1-13  7:00-9:00 10 กรกฎาคม ทางทีมงานเราขอโทษที่นำมาความไม่สะดวกต่อผู้เล่น กรุณาให้คุณผู้เล่นเข้าใจด้วยนะครับ!

 

                                                                          ทีมงาน COS

                                                                            2013.7.9