【ประกาศ】6:00-8:00 29 มิถุนายน ประกาศการเก็บรักษาของเกม

ผู้เล่นที่รักทุกคน

 

เพื่อที่จะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ปกติ ทีมงานตัดสินใจที่จะปิดและเก็บรักษาเซิร์ฟเวอร์ S1-13  6:00-8:00 29 มิถุนายน  ทางทีมงานเราขอโทษที่นำมาความไม่สะดวกต่อผู้เล่น กรุณาให้คุณผู้เล่นเข้าใจด้วยนะครับ!

 

                                                                                                       ทีมงาน COS

       2013.6.28