【ประกาศ】5:00-9:00 27 มิถุนายน ประกาศการเก็บรักษาของเกม

 

ผู้เล่นที่รักทุกคน

 

เพื่อที่จะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ปกติ ทีมงานตัดสินใจที่จะปิดและเก็บรักษาเซิร์ฟเวอร์ S1-13  5:00-9:00 27 มิถุนายน

 ทางทีมงานเราขอโทษที่นำมาความไม่สะดวกต่อผู้เล่น กรุณาให้คุณผู้เล่นเข้าใจด้วยนะครับ!

                                                                                                  ทีมงาน COS

  2013.6.26