【ประกาศการรวมเซิร์ฟเวอร์】6:00-9:00 16 ตุลาคม (2)

2คลิคภาพแล้ว มีข้อมูลบัญชีผู้บทบาทอีกคนหนึ่งปรากฏขึ้นในด้านขวาของอินเตอร์เฟส์

 


3คลิค ปุ่มการผูกมัดบัญชีและกรอกข้อมูลบัญชีใหม่

หมายเหตุ: สามารถคลิคลิงค์ดังต่อไปนี้และลงทะเบียนบัญชีใหม่

http://th.gameree.com/reg/

หรือใช้บัญชีใหม่ที่ยังไม่เคยสร้างขึ้นผู้บทบาทโดยตรงก็ได้

4หลังคลิค ปุ่ม ยืนยันแล้ว  มีคำเตือน การผูกมัดบัญชีได้รับความสำเร็จขึ้นหน้าอินเตอร์เฟส์
(หมายเหตุ: การผูกมัดบัญชีหมายถึง ชื่อบทบาทนี้ผูกกับบัญชีใหม่เรียบร้อย และหลังทำ

การผูกบัญชี ผู้เล่นจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขอีก  Please seriously) 

 

5. หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเกิดสภาพแบบชื่อบทบาทซับกัน  ระบบจะกำหนดชื่อหนึ่งที่จะทำการแก้ไขโดยการสุ่ม


วิธีแก้ไขชื่อบทบาท: คลิคปุ่มหลังชื่อบทบาท จะขึ้นคำเตือนสำหรับการแก้ไขชื่อบทบาท

(หมายเหตุ: แต่ละชื่อบทบาทมีโอกาสแก้ไขครั้งเดียว)

 

 

หมายเหตุ อื่น ๆ

1ถ้า log-in เกมไม่ได้  กรุณา ส่งข้อเสนอแนะในศูนย์บริการลูกค้าของของฟอรั่ม  ทางเราจะตอบคำถามทันที

2ขอบคุณความสนับสนุนของผู้เล่นขอให้ผู้เล่นมีความสุขมาก นะครับ