【ประกาศการรวมเซิร์ฟเวอร์】6:00-9:00 16 ตุลาคม

เพื่อการรวมเซิร์ฟเวอร์ได้รับความสำเร็จและเสนอให้ผู้เล่นเกมที่ยอดเยี่ยม ทางบริษัตัดสินใจที่จะรวมเซิร์ฟเวอร์สำหรับ  S9-10 ขอโทษที่นำมาความไม่สะดวกต่อผู้เล่นนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ
 

 1 เมื่อหลังจากการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้ว  ถ้าคุณผู้เล่นอยากล๊อกอินเซิร์ฟเวอร์รวมใหม่ ล๊อกอินตามวิธีล๊อกอินเซิร์ฟเวอร์เดิมก็ได้นะครับ
2เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของคุณผู้เล่น  ในช่วงเวลาการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์
คุณผู้เล่นอย่าเต็มเงินใด ๆ และมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

3เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ที่ดีที่สุดคุณผู้เล่น log-off 3ชั่วโมงก่อนการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์
4ผู้เล่นทุกคนกลับมาถึงพื้นที่ความปลอดภัยที่ LV สอดคล้องโดยอัตโนมัติ

5ยึดครองไร่นา  ยึดครองเหมืองเงิน  ความสัมพันธ์เจ้าที่ดิน  ไร่นากองทัพของผู้เล่นยุติด้วยกัน

 6Lvเจริญรุ่งเรืองของเมืองหลังจากการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์ Lvเจริญรุ่งเรืองของเมืองกลับมาถึงค่าเริ่มต้น

7ผบ.สูงสุดของทุกก๊กเป็นที่ยกเลิก  ต้องการรอการเลือกตั้งรอบหน้า    อันดับการเลือกตั้ง อันดับผู้สมัครในรอบการเลือกตั้งและตำแหน่งที่เดิมว่างเปล่าด้วยกัน

8ขุนพลในช่วงเวลาการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์ ขุนพลที่กำลังอบรมและฝึกอบรมจะเป็นที่ยกเลิกโดยอัตโนมัติ

9อันดับของผู้เล่นและคะแนนสะสมของอันดับการท้าทายไม่เปลี่ยนแปลง  มีการจัดอันดับอีกครั้งทีหลัง

10เพราะช่วงเวลาการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างยาว สิ่งของซึ่งเป็นที่จัดเก็บชั่วคราวในโกดังเป็นเวลาเพียง24ชั่วโมง 

กรุณาผู้เล่นได้รับสิ่งของทันทีก่อนช่วงเวลาการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์

 11ก่อนช่วงเวลาการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์  ผู้เล่นทันเวลาที่จะได้รับแพ็ครางวัลซึ่งยังไม่ได้รับ  เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

 

คำอธิบายการผูกมัดผู้บทบาท

 

ก่อนช่วงเวลาการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์  ถ้าคุณผู้เล่นมีผู้บทบาทบน 2 และ 2 ขึ้นไป เซิร์ฟเวอร์ใน 1 บัญชีเดียว   หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์   บัญชีนี้สามารถมีผู้บทบาท เพียง1 คนในสุดท้าย   ระบบจะเปลี่ยนผู้บทบาท คน อื่น ๆ ที่เดิม ไปถึงบัญชีใหม่

 

ตัวอย่าง
 1หลังจากการเก็บรักษาของเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้ว  ถ้าคุณผู้เล่นล๊อกอินครั้งแรก ด้านหน้าชื่อผู้บทบาทปัจจุบันนี้มีชื่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยกัน

 

 

ต่อไป