【ประกาศ】 ปรับปรุงระบบเกามส์ เมือวันที่ 5th,June 7:00น.-9:00น.

เรีนยผู้เล่นทุกท่าน

         ทีมงานจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ S1-S12เพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ ในวันที่5th,June. 2556 เวลา7:00น.-9:00น. ทีมงานต้องขอโทษในความไม่สะดวก และขออภัย ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                                          ทีมงานCOS

                                                        2013.6.4