【ประกาศ:ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ S1-S3】

 

 

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเล็กน้อยในระบบการเติมเงินของเวอร์ชั่นแอนดรอยด์ ทีมงานจำเป็นต้องทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ S1 และ S3 ในวันที่ 11th,April 2556 เวลา 08:00 . - 10:00 
    จึงขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 
                                                                                                                        ทีมงานCOS

11th April 2556