【ประกาศ:ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ S1-S3】

 

เพื่อความราบรื่นในการเล่นเกมส์ของผู้เล่นทุกท่าน ทีมงานจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ S1-S3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2556  เวลา 08:00 . - 10:00 น.
     จึงขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 
                                                                                                                        ทีมงาน COS

6  มีนาคม 2556