【ประกาศ:ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ S1-S3】

 

 

เพื่อความราบรื่นในการเล่นเกมส์ของผู้เล่นทุกท่าน ทีมงานจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ S1-S3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:00 . - 10:00 น.
    จึงขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
                                                                                                                        ทีมงาน COS

20  กุมภาพันธ์ 2556