【ประกาศ:ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ S1-2】

 

ทีมงานจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ S1 และ S2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:00 . – 10:00 น เพื่อปรับปรุงระบบ
    จึงขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 
                                                                                                                        ทีมงานCOS

5 กุมภาพันธ์ 2556