ระบบจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์

 

ประกาศ

 

เนื่องจากเกิดความขัดข้องเล็กน้อยในระบบการเติมเงินของเวอร์ชั่นแอนดรอยด์ ทีมงานจำเป็นต้องทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ S1 และ S2 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 06:00 . - 08:00 
    จึงขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 
                                                                                                                        ทีมงานCOS

24 มกราคม 2556