ช็อป 100 สอย รถ

 

ระยะเวลา22 มี.ค. เวลา 0.00 น. – 29 พ.ย. 56 เวลา 23.59 น.

เซิร์ฟเวอร์S1-S3

รายละเอียดระหว่างวันที่  22 มี.ค. เวลา 0.00 น. – 29 พ.ย. 56 เวลา 23.59 น. เพียงผู้เล่นเติมเงินเกมส์ทุกๆ 100 บาท และทำการแลกเปลี่ยน Gcoin เป็น Gold ในระบบ ผ่านช่องทาง MOL , Zest  และบัตรเงินสด 1-2call  จะมีสิทธิ์ในการจับรางวัล 1 ครั้ง รายละเอียดรางวัล มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Mitsubishi Mirage

รางวัลที่ 2 อุปกรณ์เล่นเกมส์ (4 ชิ้น  / เดือน)

รูปแบบการจับรางวัล

เติมเงินเกมส์ COS ทุกๆ 100 บาทผ่านช่องทาง  MOL , Zest  หรือบัตรเงินสด 1-2call ทางใดก็ได้ จะมีสิทธิ์ในการจับรางวัล 1 ครั้ง 

campaign microsite:  

https://www.facebook.com/molthailand/app_103822229704881

 
redeem page: