โซนเฉพาะVIP

 

      ระดับvipจะเป็น0โดยปริยายหลังจากผู้เล่นเข้าสู่เกมส์ สามารถได้รับแต้มสะสมจากการเติมเงิน จะได้รับแต้มสะสมจากการเติมเงิน1แต้มจากการเติมเงิน1Gold สะสมแต้มจากการเติมเงินถึงจำนวนที่กำหนดแล้วก็สามารถเปิดvipที่ระดับนั้น
 
USD:Gcoin:Gold = 3.3:10:200
 
เลฟเวลของVipแยกเป็น0-10ทั้งหมด11ระดับ
 
คำแนะนำฟังก์ชันของVip
 
Vip0:
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:3
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:2
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:2
ทีมก่อสร้าง:3
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:1
ชนิดของโหมดการอบรม:1
 
Vip1:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:80
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:3
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:2
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:2
ทีมก่อสร้าง:3
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:3
ชนิดของโหมดการอบรม:2
 
Vip2:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:500
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:3
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:3
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:2
ทีมก่อสร้าง:4
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:5
ชนิดของโหมดการอบรม:2
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
 
Vip3:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:800
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:4
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:4
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:4
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:7
ชนิดของโหมดการอบรม:2
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
 
Vip4:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:2000
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:4
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:4
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:5
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:9
ชนิดของโหมดการอบรม:3
จำนวนคำสั่งทหารที่ซื้อได้:5
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
สำเร็จภารกิจในแต่ละวันโดยตรง
การใช้การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
การใช้Goldทำให้นักรบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้น
กองกำลังทหารยอดเยี่ยมบุกโจตีด้วยกำลังโดยฉับไว
 
Vip5:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:5000
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:5
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:5
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:6
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:30
ชนิดของโหมดการอบรม:3
จำนวนคำสั่งทหารที่ซื้อได้:5
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
สำเร็จภารกิจในแต่ละวันโดยตรง
การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
การใช้Goldทำให้นักรบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้น
กองกำลังทหารยอดเยี่ยมบุกโจตีด้วยกำลังโดยฉับไว
เทคนิคการให้กำลังใจด้วยศักดิ์ศรีฟ้า
 
Vip6:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:10000
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:5
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:5
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:7
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:50
ชนิดของโหมดการอบรม:4
จำนวนคำสั่งทหารที่ซื้อได้:15
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
สำเร็จภารกิจในแต่ละวันโดยตรง
การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
การใช้Goldทำให้นักรบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้น
กองกำลังทหารยอดเยี่ยมบุกโจตีด้วยกำลังโดยฉับไว
เทคนิคการให้กำลังใจด้วยศักดิ์ศรีฟ้า
 
Vip7:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:20000
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:6
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:5
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:8
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:50
ชนิดของโหมดการอบรม:4
จำนวนคำสั่งทหารที่ซื้อได้:15
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
สำเร็จภารกิจในแต่ละวันโดยตรง
การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
การใช้Goldทำให้นักรบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้น
กองกำลังทหารยอดเยี่ยมบุกโจตีด้วยกำลังโดยฉับไว
เทคนิคการให้กำลังใจด้วยศักดิ์ศรีฟ้า
 
Vip8:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:40000
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:6
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:6
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:8
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:50
ชนิดของโหมดการอบรม:4
จำนวนคำสั่งทหารที่ซื้อได้:ไม่จำกัด
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
สำเร็จภารกิจในแต่ละวันโดยตรง
การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
การใช้Goldทำให้นักรบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้น
กองกำลังทหารยอดเยี่ยมบุกโจตีด้วยกำลังโดยฉับไว
เทคนิคการให้กำลังใจด้วยศักดิ์ศรีฟ้า
 
Vip9:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:70000
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:7
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:6
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:9
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:ไม่จำกัด
ชนิดของโหมดการอบรม:5
จำนวนคำสั่งทหารที่ซื้อได้:ไม่จำกัด
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
สำเร็จภารกิจในแต่ละวันโดยตรง
การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
การใช้Goldทำให้นักรบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้น
กองกำลังทหารยอดเยี่ยมบุกโจตีด้วยกำลังโดยฉับไว
เทคนิคการให้กำลังใจด้วยศักดิ์ศรีฟ้า
 
Vip10:
แต้มสะสมvipที่ต้องการ:100000
ขอบเขตจำนวนแหล่งฝึกฝน:8
ชนิดของโหมดการฝึกฝน:6
ชนิดของเวลาการฝึกฝน:3
ทีมก่อสร้าง:9
จำนวนครั้งในการเก็บแบบป่าเถื่อน:ไม่จำกัด
ชนิดของโหมดการอบรม:5
จำนวนคำสั่งทหารที่ซื้อได้:ไม่จำกัด
รีเฟรชภารกิจของแต่ละวัน
สำเร็จภารกิจในแต่ละวันโดยตรง
การใช้Goldทำให้ค่าความโชคดีคงที่
การใช้Goldทำให้นักรบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้น
กองกำลังทหารยอดเยี่ยมบุกโจตีด้วยกำลังโดยฉับไว
เทคนิคการให้กำลังใจด้วยศักดิ์ศรีฟ้า
 
แต้มสะสมvipไม่ใช่จะอยู่คงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะลดลงเรื่อยๆตามเวลา ถึงแม้ว่าแต้มสะสมvipจะลดลง แต่เลฟเวลvipที่ผู้เล่นได้แล้วจะไม่เปลี่ยน
 
อย่างเช่น แต้มสะสมvip2000แต้มที่ได้จากการเติมGold2000เหรียญจะทำให้ระดับvipของผู้เล่นเป็นvip4ในวันแรก  แต้มสะสมvipลดลงแล้ว แต่ระดับvipของผู้เล่นยังเป็นvip4 แต่ถ้าอยากจะอัพเลฟเวลไปถึง vip5(ต้องการแต้มสะสมvip5000แต้ม) ต้องเติมGold3060เหรียญเพื่อได้รับแต้มสะสม3060แต้มถึงจะอัพเลฟเวลได้