กิจกรรม Halloween season 1 ๑

กิจกรรม  1  กิจกรรมการสั่งสม LOG-IN

 

ระยะเวลา 2013   00:00  25 th  ตุลาคม  23:59  31 st ตุลาคม

 

【เซิร์ฟเวอร์】  S1-S15

 

【รายละเอียด】

ในช่วงเวลากิจกรรม   เมื่อการสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวันที่กำหนดสามารถรับรางวัลได้ทันที    

จำนวนวันล็อคอินยิ่งมากและรับรางวัลมากนะครับ!

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน3วัน ก็สามารถได้รับ“กล่องของขวัญล็อคอิน3วัน”:
10 Order,50000 silver

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน4วันก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน4วัน”:

20000เกียรติยศ , 20 Speed up

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน5วันก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน5วัน”:

หินสังเคราะห์Lv.3 x1 300 vip points

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน6วัน ก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน6วัน:

200000 silver,  500 Gold

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน7วัน ก็สามารถได้รักล่องของขวัญล็อคอิน7วัน:

ส่วนเศษม้ามังกรขาวยู่หลันX5,   500 vip points

 

PS: ถ้าผู้เล่นล็อคอิน7วัน ก็สามารถได้รักล่องของขวัญล็อคอิน5 ชนิด นะครับ

 

 

วิธีรับรางวัล

ล็อคอินเกม กรุณาคลิกกล่องของขวัญตรงซ้ายบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

1ผู้เล่นWEB กรุณาคลิกกล่องของขวัญตรงซ้ายบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

2ผู้เล่น IOS&Androidกรุณาคลิกตรงที่ขวาบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

【Tips】

1、ไม่ว่าเติมเงินผ่านทาง ios/Android/PC สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย

 

21วันผู้เล่นต้องมีพฤติกรรมการล็อคอินนั้น เป็น1 วันล็อคอิน

 

 

กิจกรรม 2  กิจกรรม Silver จำกัดเวลา

ระยะเวลา

2013  ตุลาคม  25 th 11:00 – 31th 10:59 

 

【เซิร์ฟเวอร์】

S1-S15

 【รายละเอียด】
จำนวนเกณฑ์ภาษีsilverและบังคับเกณฑ์silverเป็น130%เมื่อเทียบกับปกติ

 

【Tips】

จำนวนเกณฑ์ภาษีsilver และ บังคับเกณฑ์silverในกล่องเกณฑ์เป็นจำนวน130% แล้ว

นะครับ

 

 

กิจกรรม 3 ไปสู้รบเถอะ!!

 

ระยะเวลา 2013  ตุลาคม  11:00 15 th    10:59  31 st 

 

เซิร์ฟเวอร์S1-S15

 

รายละเอียดผู้เล่นจะได้รับของรางวัลเมื่อสะสมจำนวนการใช้อาญาสิทธิ์ถึง2/5/10/15/25/40/50/60 อัน ภายในระยะเวลาจัดกิจกรรม

 

 วิธีการรับของรางวัลระบบจะมอบของรางวัลให้ผู้เล่นโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เล่นสะสมจำนวนการใช้อาญาสิทธิ์ถึงตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลได้ที่ ปุ่มซ้ายบน กล่องของขวัญ

  ของรางวัล

ใช้อาญาสิทธิ์    2 อัน รับ 30,000  Silver

ใช้อาญาสิทธิ์    5 อัน รับ 10,000  Honor

ใช้อาญาสิทธิ์  10 อัน รับ 30 Speedup

ใช้อาญาสิทธิ์  15 อัน รับ 10,000 ศักดิ์ศรี

ใช้อาญาสิทธิ์  25 อัน รับ  300,000 Silver

ใช้อาญาสิทธิ์  40 อัน รับ  5 อาญาสิทธิ์

ใช้อาญาสิทธิ์  50 อัน รับ  80 Speedup

ใช้อาญาสิทธิ์  60 อัน รับ  200,000  Honor

หมายเหตุ

1. การสะสมอาญาสิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่11:00 น. ของวันทุกวัน จนถึง 10:59 น. ของวันถัดไป จากนั้น  11:00 น.ระบบจะรีเซตค่าสะสมเป็น 0

2. อาญาสิทธิ์ที่ได้ฟรีจากระบบไม่คิดรวมในกิจกรรมนี้