กิจกรรมเทศกาลวันชาติ season 2

กิจกรรม  1  กิจกรรมการสั่งสม LOG-IN

 

ระยะเวลา 2013   00:00  27 th  กันยายน  23:59  6 th  ตุลาคม

 

【เซิร์ฟเวอร์】  S1-S15

 

【รายละเอียด】

ในช่วงเวลากิจกรรม   เมื่อการสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวันที่กำหนดสามารถรับรางวัลได้ทันที   

จำนวนวันล็อคอินยิ่งมากและรับรางวัลมากนะครับ!

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน6วัน ก็สามารถได้รับ“กล่องของขวัญล็อคอิน6วัน”:
10 Order,50000 silver

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน7วันก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน7วัน”:

20000เกียรติยศ , 20 Speed up

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน8วันก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน8วัน”:

หินสังเคราะห์Lv.3 x1, 300 vip points

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน9วัน ก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน9วัน:

200000 silver,  500 Gold

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน10วัน ก็สามารถได้รักล่องของขวัญล็อคอิน10วัน:

ส่วนเศษม้ามังกรขาวยู่หลันX5,   500 vip points

 

PS: ถ้าผู้เล่นล็อคอิน10วัน ก็สามารถได้รักล่องของขวัญล็อคอิน5 ชนิด นะครับ

 

 

วิธีรับรางวัล

ล็อคอินเกม กรุณาคลิกกล่องของขวัญตรงซ้ายบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

1ผู้เล่นWEB กรุณาคลิกกล่องของขวัญตรงซ้ายบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

2ผู้เล่น IOS&Androidกรุณาคลิกตรงที่ขวาบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

【Tips】

1、ไม่ว่าเติมเงินผ่านทาง ios/Android/PC สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย

 

21วันผู้เล่นต้องมีพฤติกรรมการล็อคอินนั้น เป็น1 วันล็อคอิน

 

 

 

 

กิจกรรม 2 กิจกรรมต่อต้านกบฏเริ่มขึ้นแล้ว

 

  กิจกรรมต่อต้านกบฏเริ่มขึ้นแล้ว   ขอให้ผู้เล่นมีความสุขมาก ๆ นะครับ

ระยะเวลา 2013  กันยายน   26 th 00:00  30th 23:59

【เซิร์ฟเวอร์】S1-S15

 

กิจกรรม  3  คุณบริโภคก็มีรางวัลด้วย

 

ระยะเวลา 2013  กันยายน  26 th  22:00 30 th  21:59

【เซิร์ฟเวอร์】 S1-S15

【รายละเอียดในช่วงเวลากิจกรรม  จำนวนของการบริโภค gold การสะสมตอ่หนึ่งวันทั้งgoldระบบและgoldที่เติมเงินก็ไม่มีปัญหามาถึงเกรดดังต่อไปนี้คุณผู้เล่นจะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกันได้นะครับ!

ในช่วงเวลากิจกรรมคุณผู้เล่นจะได้รับรางวัลได้เมื่อ22:00ทุกวัน โปรดคุณผู้เล่นได้รับรางวัลทันทีนะครับ

 หมายเหตฺ

1ทีมงานจัดกิจกรรม 4วัน  ผู้เล่นเพียงสามารถรับรางวัลสูงสุดของแต่ละวัน แต่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุทวัน

2ไม่ว่าเติมเงินผ่านทาง ios/Android/PC สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย