กิจกรรมยอดเยี่ยมสิงหาคม season 2

กิจกรรม 1 กิจกรรมการสั่งสม LOG-IN

 

 

 

ระยะเวลา

2013  สิงหาคม   17 th 00:00  23 th 23:59

 

【เซิร์ฟเวอร์】

S1-S15

 

【รายละเอียด】

ในช่วงเวลากิจกรรม   เมื่อการสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวันที่กำหนดสามารถรับรางวัลได้ทันที   

จำนวนวันล็อคอินยิ่งมากและรับรางวัลมากนะครับ!

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน3วัน ก็สามารถได้รับ“กล่องของขวัญล็อคอิน3วัน”:
10 speed up,10000 silver

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน4วันก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน4วัน”:

1000เกียรติยศ ,5 Order

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน5วันก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน5วัน”:

หินสังเคราะห์Lv.1 x1

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน6วัน ก็สามารถได้รับกล่องของขวัญล็อคอิน6วัน:

50000 silver

 

การสั่งสมล็อคอินถึงจำนวนวัน7วัน ก็สามารถได้รักล่องของขวัญล็อคอิน7วัน:

100Gold,   5000 เกียรติยศ

 

PS: ถ้าผู้เล่นล็อคอิน7วัน ก็สามารถได้รักล่องของขวัญล็อคอิน5 ชนิด นะครับ

 

 

วิธีรับรางวัล

ล็อคอินเกม กรุณาคลิกกล่องของขวัญตรงซ้ายบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

1ผู้เล่นWEB กรุณาคลิกกล่องของขวัญตรงซ้ายบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

2ผู้เล่น IOS&Androidกรุณาคลิกตรงที่ขวาบนของหน้าจอเกมรับรางวัล

 

【Tips】

1、ไม่ว่าเติมเงินผ่านทาง ios/Android/PC สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย

 

21วันผู้เล่นต้องมีพฤติกรรมการล็อคอินนั้น เป็น1 วันล็อคอิน

 

 

 

 

กิจกรรม  2  Silver จำกัดเวลา วันหยุดสัปดาห์นี้

 

 

ระยะเวลา

2013  สิงหาคม   17 th 00:00  18 th 23:59

 

【เซิร์ฟเวอร์】

S1-S15

 

รายละเอียด

จำนวนเกณฑ์ภาษีsilverและบังคับเกณฑ์silverเป็น130%เมื่อเทียบกับปกติ

 

Tips
จำนวนเกณฑ์ภาษีsilverและบังคับเกณฑ์silverในกล่องเกณฑ์เป็นจำนวน130% แล้วนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม  3  คุณบริโภคก็มีรางวัลด้วย

 

ระยะเวลา

2013  สิงหาคม   16 th 22:00  21 th 21:59

 

【เซิร์ฟเวอร์】S1-S15

 

【รายละเอียด】ในช่วงเวลากิจกรรม  16th 22:00–21th

21:59   จำนวนของการบริโภค gold การสะสมตอ่หนึ่งวันมาถึงเกรดดังต่อไปนี้  

คุณผู้เล่นจะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกันได้นะครับ!

 

 

วิธีรับรางวัล

ในช่วงเวลากิจกรรมคุณผู้เล่นจะได้รับรางวัลได้เมื่อ22:00ทุกวัน โปรดคุณผู้เล่นได้รับรางวัลทันทีนะครับ

 

หมายเหตฺ

1      ทีมงานจัดกิจกรรม 5วัน  ผู้เล่นเพียงสามารถรับรางวัลสูงสุดของแต่ละวัน แต่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุทวัน

 

 2ไม่ว่าเติมเงินผ่านทาง ios/Android/PC สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย

 

 

เกี่ยวกับ ฏีกาออกศึก:สีแดง เพิ่มกำลัง Sta  ต้องการส่วนเศษฏีกาออกศึก 10 ชิ้น

 

เกี่ยวกับ เสื้อคลุมเทพธิดาแม่นำลัว:สีทอง  เพิ่มกำลังTcdต้องการส่วนเศษเสื้อคลุมเทพธิดาแม่นำลัว20ชิ้น