กิจกรรมยอดเยี่ยมสิงหาคม 2

กิจกรรม 4  คุณบริโภคก็มีรางวัลด้วย

 

ระยะเวลา2013  สิงหาคม 5th 22:00–10th 21:59

 

【เซิร์ฟเวอร์】S1-S15

 

【รายละเอียด】ในช่วงเวลากิจกรรม  5th 22:00–10th 21:59   จำนวนของ

การบริโภค gold การสะสมตอ่หนึ่งวันมาถึงเกรดดังต่อไปนี้  คุณผู้เล่นจะ

ได้รับรางวัลที่สอดคล้องกันได้นะครับ!

วิธีรับรางวัล

ในช่วงเวลากิจกรรมคุณผู้เล่นจะได้รับรางวัลได้เมื่อ22:00ทุกวัน โปรดคุณผู้เล่นได้รับรางวัลทันทีนะครับ

 

หมายเหตฺ

 

1      ทีมงานจัดกิจกรรม 5วัน  ผู้เล่นเพียงสามารถรับรางวัลสูงสุดของแต่ละวัน แต่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุทวัน

 2ไม่ว่าเติมเงินผ่านทาง ios/Android/PC สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย

 

 

เกี่ยวกับ ฏีกาออกศึก:สีแดง เพิ่มกำลัง Sta  ต้องการส่วนเศษฏีกาออกศึก 10 ชิ้น

เกี่ยวกับ เสื้อคลุมเทพธิดาแม่นำลัว:สีทอง  เพิ่มกำลังTcdต้องการส่วนเศษเสื้อคลุมเทพธิดาแม่นำลัว20ชิ้น