เล่นเกมส์สุดมันส์ รับของรางวัลตลอดเดือน!!

Event 1  การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด...!!


ระยะเวลาตั้งแต่ เวลา 5:00 น.ของวันที่ 10 ม.ค.56  ถึง 4:59 น.ของวันที่ 16 ม.ค. 56

ServersS1 ยุคทอง

รายละเอียดผู้เล่นจะได้รับของรางวัล เมื่อสะสมจำนวนการใช้อาญาสิทธิ์ถึง 2/5/10/15/25/40/50/60 อัน ภายในระยะเวลาจัดกิจกรรม

วิธีการรับของรางวัลระบบจะมอบของรางวัลให้ผู้เล่นโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เล่นสะสมจำนวนการใช้อาญาสิทธิ์ถึงตามเงิ่อนไขที่กำหนด ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลได้ที่ ปุ่มซ้ายบน “กล่องของขวัญ”

ของรางวัล

ใช้อาญาสิทธิ์  2 อัน รับ  5,000 Silver

ใช้อาญาสิทธิ์  5 อัน รับ  3,000 Honor

ใช้อาญาสิทธิ์  10 อัน รับ 20 Speedup

ใช้อาญาสิทธิ์  15 อัน รับ 10,000 ศักดิ์ศรี

ใช้อาญาสิทธิ์  25 อัน รับ 100,000 Silver

ใช้อาญาสิทธิ์  40 อัน รับ 5 อาญาสิทธิ์

ใช้อาญาสิทธิ์  50 อัน รับ 70 Speedup

ใช้อาญาสิทธิ์  60 อัน รับ 300,000 Silver

หมายเหตุ

1. การสะสมอาญาสิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่ 5:00 น. ของวันทุกวัน จนถึง 4:59 น. ของวันถัดไป จากนั้น  5:00 น.ระบบจะรีเซตค่าสะสมเป็น 0

2. อาญาสิทธิ์ที่ได้ฟรีจากระบบไม่คิดรวมในกิจกรรมนี้

 

Event 2  ล็อกอินทุกวันรับ VIP package! 
 

ระยะเวลาวันที่ 10 ม.ค. – 15 ม.ค. 56 เวลา 20:00 น.  – 23:00 น.

ServersS1 ยุคทอง
 

รายละเอียดผู้เล่นมีสิทธิ์ได้รับ VIP package (10000 silver, 100VIP points)ทุกวัน เมื่อล็อกอินเข้าระบบในช่วงเวลา 20:00 –23:00 น.

วิธีการรับของรางวัลผู้เล่นสามารถรับของรางวัลได้ที่ ปุ่มซ้ายบน “กล่องของขวัญ”

หมายเหตุหากผู้เล่นไม่ได้กดเปิด”กล่องของขวัญ” ระบบจะไม่เก็บสะสมของรางวัลให้  ของรางวัลจะรีเซตใหม่ทุกวัน”